BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Община Сливен отново води в националната класация по рейтинг на активната прозрачност сред всички институции

Община Сливен е на трето място не само сред всички общини в България, но и сред всички институции в страната по рейтинг на активната прозрачност. Такъв е резултатът от гражданския одит, провеждан ежегодно от Програма достъп до информация.

„Това е изключителен успех и поредно заслужено признание за работата на Общината по прилагане на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Всички министерства, агенции и областни администрации са след Община Сливен в този национален граждански одит“, каза Таня Балабанова – гл. експерт в дирекция „Административно информационно обслужване“, длъжностно лице по ЗДОИ.

Резултатите бяха обявени официално на онлайн пресконференция от д-р Гергана Жулева – изпълнителен директор на Фондация Достъп до обществена информация /ПДИ/.

Нивото на прозрачност през 2020 г. беше оценено прецизно и обективно с точкова система по 119 индикатора за общините. Индикаторите са в четири групи:

• Институционална информация – функции, структура, оперативна информация, информационни масиви;

• Секции „Достъп до информация“ и тяхното съдържание според изискванията на ЗДОИ;

• Бюджетна прозрачност, обществени поръчки и интегритет;

• Регистрация, уведомяване на заявителя, решение по заявлението, подадено по електронен път и начин на предоставяне на информацията.

В периода 10 февруари – 15 април 2020 г. екип експерти от Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.

Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

За поредна година в своето проучване Граждански одит на активната прозрачност Програма Достъп до Информация (ПДИ) изследва в отделна секция дали органите на изпълнителната власт публикуват своите основни финансови документи, информацията, свързана с провежданите обществени поръчки и декларациите за имущество и интереси на служителите си.

В рамките на проучването са подадени по електронен път и 562 заявления с искане за предоставяне на следната информация: актуализирания за 2019 г. Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Публикуването на този списък е задължително с измененията в ЗДОИ (чл. 15а) от края на 2015. 265 общини получиха такова заявление, сред които и нашата община.

Целта беше да се проследи работата по електронните заявления – регистрация, уведомяване на заявителя за полученото заявление, предоставяне на информацията по електронен път, спазване на сроковете. „Ето защо беше поискана информация, която органите на власт имат задължение да изготвят и публикуват на своите интернет страници (чл.15 а ал.3). Община Сливен, както винаги отговори бързо за 4 дни, много преди да изтече 14-дневният законоустановен срок и спази всички разпоредби на ЗДОИ при работа с електронни заявления“, каза Таня Балабанова.

Тя припомни, че и през миналия мандат Общината ни получи 2 национални признания за работата си по ЗДОИ: най-високото отличие – статуетката Златен ключ през 2016 г. и беше на първо място по рейтинг на активната прозрачност сред всички институции в България на местно и централно ниво.

Общината ни два пъти е носител на Златен ключ от приемането на ЗДОИ. Има и награда за най-добър сайт по отношение на ЗДОИ.

Източник: Сливен ДНЕС и УТРЕ

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!