BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Община Сливен работи успешно за подобряване дейностите в социалната сфера и образованието

Община Сливен работи успешно за подобряване дейностите в социалната сфера и образованието
Община Сливен отчита през 2016 година активна дейност по отношение изграждането на ефективна система за образование, социални дейности и здравеопазване, повишаване на доходите и създаване на заетост.

В доклад за дейността на общинската администрация за миналата година, който предстои да бъде приет от Общинския съвет, е отчетено успешното прилагане на измененията в Закона за предучилищното и училищното образование. Бяха изготвени и приети две нови наредби – Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата и Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Сливен. Създаде се ред за приемане на деца в детски и учебни заведения, като за целта бяха изготвени критерии след широко обществено обсъждане и изслушване желанията на родителите. През миналата година започна подготовката за въвеждането на централизиран електронен прием в детските градини, ясли и училища. Този начин на кандидатстване се прави за пръв път в града и общината. Очаква се системата да заработи през месец март тази година.

Бяха отпуснати стипендии със средства от общинския бюджет на деца и младежи с изявени дарби. Дадени са 11 стипендии на обща стойност 17 820 лв., с размер на стипендията 135 лв. и срок на изплащане 12 месеца. Подпомогнати са двойки с репродуктивни проблеми. От бюджета на общината се осигуриха 70 000 лева. В Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала, постъпиха 17 заявления за финансово подпомагане. От периода на създаването до края на 2016г. са родени над 20 деца чрез ин-витро процедури с финансовата помощ на Общината. Размерът на помощта беше увеличен през 2016 година от 2 000 лева на 3 000 лева.

Успешно беше реализиран проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, който стартира от 01.11.2016 г. Ежедневно се предоставя топъл обяд на три хиляди лица от община Сливен в определени целеви групи.

От началото на февруари 2016 г., Община Сливен изпълнява Проект „Подкрепа и разширяване на дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен Социален патронаж, град Сливен” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Към 31.12.2016г. общо са обхванати 307 броя потребители и са назначени 119 лични асистенти. Проектът приключва на 30.11.2017г.

Община Сливен осигури безвъзмездно дърва за огрев на хора с увреждания, на ветерани, участвали във Втората световна война, военноинвалиди и военнопострадали.

През 2016 г. бяха обновени и ремонтирани детски ясли. Осигурени са компютърни системи за всички детски ясли и Детска млечна кухня, както и достъп до интернет.

Проведоха се редица здравни кампании – осигуряване на безплатно изследване на граждани за диабет, извършени са безплатни дентални прегледи на потребителите в социалните заведения и провеждане на лечение от специализиран екип от специалисти в гр. София. Медицинските специалисти от детските ясли и градини участваха в редица обучения, организирани от РЗИ – Сливен, за здравословно хранене на децата.
Източник: sliven.bg

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!