BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Д-р Петканска за КОВИД -19, зелените сертификати и неогходимостта от здравна реформа

Вече трета година цялото ни общество живее в среда на разпространение на болестта Ковид -19, ситуация която постави здравната система в центъра на общественият интерес.

През този период се проявиха и показаха две основни истини за Българското здравеопазване.
✅Едната и добрата е, че българските лекари всеотдайно и отговорно изпълняват задълженията си и получиха обществено признание .
✅А втората показа големите слабости в системата на здравеопазването в България, които се натрупаха в периода на прехода от вече 30 години .
✅Ще изразя отново становището си , че главната причина за настоящите проблеми се дължи на факта ,че преди повече от 20 години се започна реформа в здравеопазването ,която имаше пазарна насоченост и философия, но която не беше завършена. И вече над 20 години, никоя управляваща партия или коалиция не положи усилия към завършване на реформите в здравния сектор .
Всичко това доведе до реалността ,при която видно е , проблемите стават все по-големи, а качеството на здравната услуга все по-ниско и голяма част от работещите в здравеопазването се налага да емигрират.
✅Моделът на здравеопазване в България, при който имаме една монополна ЗОК, лични лекари- еднолични търговци и болници- търговски дружества, доведе до ситуация, да се гледа на здравето през призмата основно на финансовият и пазарен интерес ,но без възможност гражданина да се постави в центъра на този модел , по начина да избира къде да се осигурява здравно .
✅Тези обстоятелства доведоха до ниският здравен статус на отделният гражданин и изместване фокуса на здравната система, от този да служи на пациента , към този да генерира средства за печалби . Или ,по-точно да се каже , към финансов интерес, който минава през взаимодействие с административният орган- монополната здравноосигурителна каса и ражда корупция ,съответно лоша здравна услуга.
✅Ситуация, която доведе до изкривявания и слабости в грижите за гражданите, в принизяване труда на лекарите и уронване престижа на лекарската професия .
✅Обстятелство ,което е в интерес само на шепа инвеститори в частни болници, на търговците на лекарства и медицинско оборудване, на висшите администратори в здравеопазването и на управителите на държавните и общински здравни заведения.
✅На всички ни е ясно, че трябва да се направят промени, които да са насочени към гражданите, с цел подобрение на здравните услуги, но и с цел достойна обществена оценка на труда и усилията на лекарите и останалия медицински персонал.
✅Към момента представителите на политическите сили имат две основни тенденции за продължаване на реформите в сферата на здравеопазването .
🔴Едната е тази, която се изразява спорадично от ГЕРБ. Днес най -ясно се представя от сегашният министър на здравеопазването .
А именно, че трябва да се наруши монопола на НЗОК и да се създадат няколко ЗОК, които да се конкурират помежду за привличане на здравно осигурени лица .
От своя страна ЗОК да сключват договори с различни болници за осигуряване на здравни услуги на осигурените при тях лица и по този начин да се разчита на подобряване на здравната услуга .
🔴Другото виждане се изразява най- вече от БСП -трябва да се прекрати отношението към здравето като към услуга и стока , да се прекрати статута на болниците като търговски дружества ,с цел подобряване на здравеопазването за Българското общество .
🔴Общественото здраве , наред с образованието и правовият ред са едни от най- важните стълбове за развитието на всяко общество , държава и нация . Затова считам ,че политическите сили, които са в основата на следващото управление , независимо от различията помежду си , трябва да стигнат до общо виждане, в каква посока да се довърши или да започне здравната реформа .
🔴Целта трябва да бъде,независимо кой път ще се избере , той да доведе до подобряване на здравните грижи , намаляване на смътността , увеличаване продължителността на живота , подобряване на жизнения статус на българския лекар и прекратяване тенденцията, българските лекари да емигрират .
🔴 Вярвам, че виждането на БСП за реформи в здравеопазването са по- правилните и по- бързо и лесно ще дадат добри резултати .
Защото те са по- близко до традициите в българското здравеопазване , по -близко до принципите на солидарност и разбирането на всеки човек ,че здравето е най -ценното благо и то не може да е стока , не трябва да се търгува .
🔴 За да се реализират вижданията за реформа в здравеопазването на БСП е нужно да се приемат законови промени , чрез които държавните и общински болници да не са търговски дружества .
Държавните и общински болници , на база на законови промени ,могат да се превърнат в здравни заведения ,а частните болници на които собствениците им решат да работят с НЗОК , могат да се преобразуват в здравни фондации в обществен интерес , практика която е известна в света .
🔴 За да се подобри здравната услуга са нужни редица промени ,които са свързани с организацията и функционирането на здравната система .
Решения, които би трябвало да се вземат след обществен и политически консенсус и които ,ако се вземат, предстоят големи усилия за изпълнението им . А именно :

 • ✅Доболничната помощ да се районира и държавата или общините да поемат отговорността за материалната база на личните лекари , по отделните райони на България .
 • ✅Здравната каса да финансира доболничната и болничната помощ .
 • ✅Държавата ,общините или НЗОК да осигуряват средства за развитието на материалната и технологична база на здравните заведения .
 • ✅Да се приемат единни държавни стандарти и практики ,след консултация с Национални здравни експерти ,за лечение на различните заболявания.
 • ✅Да се насочат усилия за превенция на заболяванията в доболничната помощ. Като личните лекари са отговорни не само за началното лечение, но и за профилактиката на своите пациенти.
  ✅ Нужна е промяна в мястото и ролята на бърза помощ .
 • ✅Трябва да се обърне внимание и за развитие на центрове за след болнично лечение. Стълб в здравеопазването, който в момента е изключително подценен.
  ✅ Въвеждане на електронно персонално медицинско досие и електронна здравна карта,обединяващи цялата информация за пациента.
  ✅Създаване на информационен здравен портал ,предоставящ информация в реално време за наличните лекарствени продукти и медицински изделия ,по местоположение и цени.
  ✅Въвеждане в законовите норми на понятието „Защитено лечебно заведение „,за такива в отдалечените и планинските райони .
  ✅Финансирани ,от държавата,специализации в чужбина ,срещу ангажимент за работа в държавните ни болници минимум 5 години.
 • ✅И не на последно място , труда на лекарите трябва да се отдели от разходите за лечение . А доходите на лекарите , сестрите и медицинският персонал , трябва да се изравни с този на останалите страни от ЕС .
  Реално остойностяване на труда ,обвързано с резултати ,качество ,квалификация и опит.
  🔴 Ако това не се случи , каквито и реформи да се правят , след няколко години няма да имаме в България лекари , медицински сестри и персонал ,които да работят в българските болници .
  ✅ Успоредно с осъществяване на нужните реформи в здравеопазването, трябва чрез консенсус в цялото общество, да се увеличи финансирането в здравната система.
  ✅ Най- правилното решение ще е да се вземат за база средните световни и европейски практики за финансиране в този сектор ,като процент от брутния продукт на България.
  🔴Програмата, която БСП има за здравна реформа и развитие в здравната сфера ,ще доведе до повишаване на медицинската услуга, до единни медицински стандарти в доболничната и болничната помощ за всички граждани, независимо къде се лекуват .
  ‼През 20- годишната си практика на хирург мисля, че имам познания за проблемите в сектора и мога активно да работя за приемането на ефективна програма за реформа в здравеопазването .
  За подобряване на качеството на здравната услуга, а от там и за подобряване на здравния статус на българските граждани.

БспзаБългария-#номер33

Д-р Събина Петканска-Вълева -#номер102

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Източник: Сливен ДНЕС и УТРЕ

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!