BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Д-р Петканска пред в. „Сливен ДНЕС и УТРЕ“: България от енергийно богата, сега е енергийно бедна, защото…

В името за намаляване емисиите на СО2 , парниковият ефект и глобалното затопляне , света и най- вече ЕС от десетилетие си постави и преследва цели за енергетика без въглищни централи , преминаване към зелена енергия , използването на природния газ като междинен енергиен носител . През мандата на новият Европейски съвет, целите са ускорени, като до 2050 година Европейския Съюз/ЕС/ трябва да се превърне в място без отделяне на емисии от СО2 ,а до 2030 година емисиите трябва да намалеят на 50 % спрямо 1990 година . За постигане на тази цел , цените на емисиите СО2 бяха драстично увеличени , страните приеха планове за спиране на въглищните си централи , а останалите да работят въглищни електроцентрали станаха губещи . И закономерно цените на енергоносителите в ЕС, а от там и цената на електроенергията започнаха да се покачват ,защото на въглищата не бе намерена и изградена надеждна алтернатива .

България, на база на ангажиментите си като член на ЕС , трябваше от юни месец да се включи в пазара на електроенергия на ЕС, чрез енергийната борса . Беше ясно на всички, особено на специалистите и работещите в този сектор , че това ще доведе до изравняване на цените на електроенергията в България със цените на ЕС и разликите ще са само в таксите за пренос .

За съжаление процеса на покачване цените на електроенергията в ЕС , съвпадна с процеса на присъединяване на България към борсовата търговия на електроенергия и либерализация на цените на електроенергията .
Събитие и момент, за който трябваше да се подготвяме още от присъединяването ни към ЕС или поне от пет години , преди да се случи включването на България в борсовата търговия на електроенергия, през лятото на 2021 година . Не беше направена никаква подготовка през този голям период от време , като щрауси си крихме главите в пясъка и в момента, в който цените на електроенергията се изравниха с европейските , защото всички производители на електроенергия бяха задължени да продават произведената електроенергия чрез енергийната борса , всички бяхме изненадани и дори парализирани . Това беше предизвестен факт ,на база на приетото решение търговията в България от юни 2021 г. да започне да се осъществява само чрез борсата, с което цените да се либерализират и България да се присъедини към единния електроенергиен пазар на ЕС.
След две години, България ще бъде длъжна да либерализира и пазара на електроенергия на битовите потребители – домакинствата , или общо казано, те трябва да излязат на свободния пазар и цените за домакинствата също ще поскъпнат драстично

Основното, което ме провокира да взема отношение по темата енергетика и по- точно кризата с електроенергия е факта , че оставам с впечатлението ,че в обществото се налага мнението ,че електроенергията е скъпа ,защото ни липсват производствени мощности . А това не е вярно , ние и сега изнасяме електроенергия . И да бяхме построили Белене или нови реактори в Козлодуй , те по процедура щяха да продават производството си на енергийната борса и цените щяха да са отново същите . Поради основното изискване в ЕС – свободно движение на стоки , услуги и хора .

Алтернативите за българските домакинства да използват евтина енергия, най -вече през зимните периоди , не са много . Цените на електроенергията и за бита след Нова година ще се повишат, а след две години ще бъдат пазарни и ще се определят от борсата , цените на газта са вече достатъчно високи , от там се качиха и цените на дървесината за огрев и пелетите за отопление .
Дървесината в България, за много домакинства е била винаги най- евтината възможност за отопление , но за този сезон и тя се очертава като скъпа алтернатива ,защото цените и стигнаха 100 лв. на кубик и продължат да се покачват . Отоплението с дървесина е свързано с използването на морално остарели печки и котли за твърдо гориво , които са най- големите замърсители на въздуха , особено в големите градове , включително и София . И ще стане така ,че в името на икономика без въглероден двуокис , в България отделянето на СО2 може да се увеличи и въздуха в големите градове да се замърси още повече .

Втората и основна причина ,поради която реших да взема отношение по темата за енергийната криза е идея и възможности за поевтиняване на топлинната енергия за българските домакинства ,освен санирането на сградите и от там по- малките топлинни загуби .

Първата възможност е изграждането на малки фамилни фотоволтаични централи, където битовите потребители разполагат с покриви или терени над 100 кв. метра за възможност за изграждане на фотоволтаични централи с мощност, която да е съобразена с нуждите на домакинството за което се изгражда .
С една централа с инсталирана мощност около 30 KW . на цена около 30 х. лв., едно домакинство ще може да произвежда електроенергия за собствена консумация ,с която да задоволява собствените си нужди през деня , включително и през зимата , включително и да се отоплява с климатици или термопомпи . Излишната електроенергия ,която се произвежда пред деня ще се продава, а ако в определени периоди има недостиг на електроенергия , ще се закупува . Като цяло ефекта от една такава фамилни инвестиция ще е ,че фамилията ще ползва почти безплатна топлинна и електрическа енергия .

Държавата би могла чрез ББР да финансира всяко българско семейство, което реши да изгради такава инсталация , да субсидира част от сумата за изграждане и периода на връщане на остатъка от кредита да е достатъчно дълъг , например 15 години ,за да може разходите на отопление и използване на електроенергия да са под 50 % ,ако семейството не е инвестирало в такава инсталация .
И най- вече ,трябва да се промени законодателството, така че да се задължат електроразпределителните фирми, когато едно семейство подаде искане за изграждане на ФЕЦ , само с подаването на една молба до съответното електроразпределително дружество , да получи съгласие за изграждането . Изпълнителя да може да направи проектирането и изпълнението . А ББР да осигури финансирането .
Рязко да се промени досегашната практика, желаещите да изградят малки фамилни ФЕЦ до 30 кв. да се налага да висят по опашки с часове или дни ,в продължение на години .

Една такава алтернатива е и потенциала на дървесината ,която може да използва за справяне с високите цени на електроенергията и енергоносителите. Добиваната в България дървесина сега се продава на пазарни цени чрез търгове , голяма част се изнася за външни пазари , цените и се покачиха . През изминалите години отоплението с климатици , термопомпи или газ , беше по- евтино или равно на отоплението с дървесина или пелети . Изхождайки от факта ,че от една страна дървесината е местна суровина, която се възпроизвежда в достатъчни количества ,а от друга страна отделяния СО2 при изгарянето на дървесината реално се консумира при възпроизводството на дървесината чрез фотосинтеза , с което изгарянето на дървесина може да се приеме за екологично гориво . Трябва да се направи много сериозен анализ ,дали да не се разработи и започне да се изпълнява национална програма за дългосрочно използване на българската дървесината за битово отопление .

Но преди това първо трябва да се промени философията и принципите за добив и търговия на дървесината в България , тя да се приеме за стратегически местен енергоносител , да започне да се добива само от държавните горски стопанства и да се продава основно в три направления по различни принципи .

Едното направление е да се продава от горските стопанства на лицензирани фирми за търговия на дървесина, които да я продават само на битовите потребителите ,на контролирани и определени цени от КЕВР .

Второто е да се продава на производители на пелети, като цената на пелетите за горене е също контролирана и трябва да не се изнася , трябва да се продават само на промишлени и битови потребители в България за отопление .

Така битовите потребители на дървесина и на пелети за горене , ще могат да получават евтина енергия за бита с българска суровина .
А за енергийно бедните семейства , чрез социално подпомагане , ще се подпомагат за закупуване на местните енергоносители – дървесина или пелети .

Третото направление ,в което държавните горски стопанства да продават дървесината ,но само ако имат излишна , да е на свободния пазар в България и за износ ,чрез търгове на пазарни цени ,определени от международните пазари .

Отделно от това ,трябва да се помисли и за използването на съвременни хидролизни или камерни котли и печки, в които дървесината изгаря пълно и които замърсяват по- малко природната среда .

Ако започне реализирането на тези идеи , България ще може да управлява енергийните разходи на домакинствата ,използвайки слънчевата енергия/ФЕЦ/ и единствената местна суровина , дървесината . Ще се постигнат няколко ефекта . Първо битовите потребители ще ползват евтина енергия , ще се открият работни места по веригата за проектиране и монтажи на ФЕЦ , добив на дървесина , производството на пелети , дистрибуцията на дървесина и пелети и не на последна място – ще се използва енергиен източник, въглеродно неутрален . Защото отделяния от горенето на дървесината СО2, ще се консумира за възпроизводството и .

Ако бъда избрана за народен представител на изборите на 14.11. 2021 г , ще работя активно за реализирането на тези идеи , по които трябваше да започне да се работи преди около 10 години . България , и най – вече битовите потребители ,да постигнат определена енергийна независимост на основата на слънцето и местната българска суровина – дървесината .

БСПзаБългария-#номер33

Д-р Събина Петканска-Вълева -#номер102

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Източник: Сливен ДНЕС и УТРЕ

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!