BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Енергийна криза: Евродепутатите подкрепят плановете за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 20 минути | 0

 Енергийна криза: Евродепутатите подкрепят плановете за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници

По-бързи процедури за издаване на разрешителни за инсталации за възобновяема енергия

Стимул за вътрешното производство на ЕС в условията на енергийна криза

Схемата ще намали зависимостта от изкопаемите горива, внасяни от Русия

Предложеният закон ще ускори процедурата за издаване на разрешителни за нови инсталации за възобновяема енергия, като например слънчеви панели или вятърни мелници или за адаптиране на съществуващи такива

В измененията си към предложението на Комисията евродепутатите съкратиха максималния срок за одобряване на нови инсталации от дванадесет на девет месеца, ако са разположени в така наречените “ зони за ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници“. Те ще бъдат обособени от всяка държава членка в зависимост от това дали тя е в състояние да инсталира възобновяеми енергийни източници с по-бързи темпове. Ако компетентният орган не отговори до крайния срок, разрешението или искането се счита за одобрено – следвайки така наречения принцип на „мълчаливо съгласие“

Извън тези области процесът не трябва да надвишава 18 месеца, заявяват членовете на ЕП, – а не две години, както беше предложено първоначално. По отношение на презареждането на съществуващи централи за възобновяема енергия, евродепутатите искат процесът на издаване на разрешителни да не надвишава шест.

При определянето на правилата за определените зони за ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници страните от ЕС трябва да избягват или, ако не е възможно, значително да намалят отрицателното въздействие върху околната среда, което може да възникне в тези зони. Обектите от „Натура 2000“, природните паркове и резервати, както и определените миграционни пътища на птиците и морските бозайници трябва да бъдат изключени, с изключение на изкуствени и застроени повърхности като покриви, паркинги или транспортна инфраструктура. Членовете на ЕП добавиха и разпоредби, които гарантират участието на обществеността, преди да се избере район за инсталиране на централа и преди да се определят зони за възобновяеми енергийни източници.

Повишаване на оборудването със слънчеви панели върху сгради, термопомпи

Предложението включва и задължение за страните от ЕС да гарантират, че разрешенията за инсталиране на оборудване за слънчева енергия върху сгради се издават в срок от три месеца. За по-малките инсталации с мощност под 50 kW ще бъде достатъчна проста процедура за уведомление. Инсталирането на слънчево оборудване ще бъде освободено от изискването за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, решиха евродепутатите. Процесът на издаване на разрешение за инсталиране на термопомпи не трябва да надвишава един месец.

За да се осигури незабавно включване на повече енергия от възобновяеми източници в мрежата, членовете на ЕП включиха и елементи от неотдавнашно предложение на Комисията, внесено в рамките на така наречената „неотложна процедура“, така че повечето от разпоредбите да влязат в сила още през 2023 г.

Цитат

„Днес положихме основите на трайно по-бързи процеси за издаване на разрешителни, за да можем да използваме възобновяеми енергийни източници по-бързо и по този начин да стимулираме енергийния преход. Въведохме нови мерки, които дават на държавите членки по-голяма свобода на действие, като например принципа на „позитивното мълчание“ в рамките на зоните за ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници при разбирането, че проектите за възобновяеми енергийни източници са от първостепенен обществен интерес и могат да се възползват от опростена оценка за специфични дерогации в законодателството на ЕС в областта на околната среда“, заяви докладчикът Маркус Пипер (ЕНП, Германия).

Следващи стъпки

Проектът за доклад беше приет с 407 гласа „за“, 34 гласа „против“ и 181 гласа „въздържал се“. Членовете на ЕП гласуваха също така за връщане на досието в комисията, за да се започнат преговори със Съвета за постигане на споразумение на първо четене.

Контекст

Проектът за законодателен акт беше внесен от Комисията като част от пакета REpowerEU, който има за цел да намали зависимостта на Европа от вноса на изкопаеми горива от Русия след нейната агресия в Украйна. С него ще бъдат изменени директивите за възобновяемата енергия, енергийната ефективност и енергийните характеристики на сградите, по които в момента се извършват отделни преразглеждания като част от пакета „Подходящ за 55“.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!